ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายการข่าว ๆ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/rss-feed/ รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560 ปีงบประมาณ 2560 (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191808 http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191808 Tue, 04 Jul 2017 15:00:09 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสัมมางานพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการมหิงสาสายสืบประจำปี 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191807 http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191807 Tue, 04 Jul 2017 13:31:36 GMT ประกาศเลขที่ 70/2560 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191805 http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191805 Mon, 03 Jul 2017 14:24:38 GMT อสส.เป็นประธานกล่าวปิดและสรุปผลการศึกษาดูงาน Green Hotel ของคณะศึกษาดูงานจากราชอาณาจักรภูฏาน (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191804 http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191804 Fri, 30 Jun 2017 16:13:19 GMT อสส.เป็นประธานกล่าวปิดและสรุปผลการศึกษาดูงาน Green Hotel ของคณะศึกษาดูงานจากราชอาณาจักรภูฏาน
           อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายสากล ฐินะกุล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดและสรุปผลการศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมการบริการประเภทโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ของคณะศึกษาดูงานจากราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงแรม Siam Bayshore พัทยา จังหวัดชลบุรี และบ้านทะเลดาว รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ และได้จัดให้มีพิธีปิดและสรุปผลในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอินท... ]]>
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60 เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191803 http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191803 Fri, 30 Jun 2017 14:36:03 GMT เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 3 ราย
<h3 style="text-align: center;">ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม<br />ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60<br />เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน<br />เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 3 ราย ดังนี้<br />1. นางสาวศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สสร.<br />2. นายอภิวัฒน์ คล่องนาวา &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กสพ.<br />3. นายเมธวัจน์ ร... ]]>
ขอเชิญประกวดออกแบบเว็บไซต์ Action for Climate Empowerment ความร่วมมือปฏิบัติการเชิงรุกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ actionforclimate.deqp.go.th (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191802 http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191802 Thu, 29 Jun 2017 16:02:52 GMT
<h3 style="text-align: center;">การประกวดออกแบบเว็บไซต์</h3> <h3 style="text-align: center;">Action for Climate Empowerment</h3> <h3 style="text-align: center;">ความร่วมมือปฏิบัติการเชิงรุกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</h3> <h3 style="text-align: center;">actionforclimate.deqp.go.th<br /><br /></h3> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. เป็นการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ : Web Design โดยใช้ภาษา HTML<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. หัวข้อในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp... ]]>
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191801 http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191801 Thu, 29 Jun 2017 15:51:06 GMT รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 3-14 กรกฎาคม 2560
<h3 style="text-align: center;">ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม<br />เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ<br />ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 43 กองส่งเสริมและเผยแพร่<br />ตั้งแต่วันที่ 3-14 กรกฎาคม 2560<br />ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นแบบคำขอ <br />ได้ตั้งแต่วันที่ 3 &ndash; 14 &nbsp;กรกฎาคม 2560 <br />พร้อมเอกสารประกอบการคัดเลือก <strong>ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 8 ชุด</strong></h... ]]>
สส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมการบริการประเภทโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) จากราชอาณาจักรภูฏาน (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191795 http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191795 Mon, 26 Jun 2017 15:09:59 GMT สส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมการบริการประเภทโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) จากราชอาณาจักรภูฏาน
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็ยประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมการบริการประเภทโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) จากราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน ๑๔ คน ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากนั้นคณะศึกษาดูงานจะเดินทางไปดูงาน ณ โรงแรม Siam Bayshore พัมยา จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ และบ้านทะเลดาว รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ]]>
สส. ร่วมกิจกรรม กบจูเนียร์สัญจรภาคกลาง (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191794 http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191794 Sat, 24 Jun 2017 18:45:23 GMT สส. ร่วมกิจกรรม กบจูเนียร์สัญจรภาคกลาง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริํษัท ทัวีบูรพา จำกัด จัดทำโครงการ กบจูเนียร์ขึ้น โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ให้การสนับสนุนโครงการมาโดยตลอด และในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ กิจกรรมการอบรมโครงการ กบจูเนียร์ ปีที่ ๙ ภายใต้แนวคิด Thailad 4.0 ได้มีกิจกรรมกบจูเนียร์สัญจร ครั้งที่ ๓ (ภาคกลาง) ขึ้น โดยมี นายบรรพต อมราภิบาล รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมร่วมพูดคุยในประเด็น &ldquo;Thailand 4.0 เด็กไทยทำอะไรได้บ้าง&rdquo; พร้อมด้... ]]>
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ข่าวสมัครงาน) http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191793 http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191793 Fri, 23 Jun 2017 20:53:46 GMT สส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191792 http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191792 Fri, 23 Jun 2017 14:38:00 GMT สส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายบรรพต อมราภิบาล รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้จากหน่วยงานภาครัฐ ให้นิสิตได้มีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้าง ระบบการทำงาน และนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการสร้... ]]>
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (ข่าวภายใน) http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191791 http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191791 Thu, 22 Jun 2017 15:51:55 GMT อสส. ร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพร (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191790 http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191790 Thu, 22 Jun 2017 14:00:52 GMT อสส. ร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพร
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ]]>
ร่วมต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมคนใหม่ (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191789 http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191789 Thu, 22 Jun 2017 13:57:10 GMT ร่วมต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมคนใหม่
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายบรรพต อมราภิบาล รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สักการะศาลพระภูมิประจำกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นสิริมงคลในการย้ายห้องปฏิบัติราชการ ณ ห้องรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นทางการ ]]>
ประกาศร่าง TOR จ้างประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21-26 มิถุนายน 2560 ติดต่อสอบถาม 02-2788400 ต่อ 1555-1556 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศร่าง TOR) http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191788 http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191788 Wed, 21 Jun 2017 18:13:44 GMT ตารางราคากลาง จ้างประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191787 http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191787 Wed, 21 Jun 2017 18:04:46 GMT ITA Info Graphics การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191786 http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191786 Wed, 21 Jun 2017 16:32:08 GMT
ITA Info Graphics การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ]]>
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ข่าวสมัครงาน) http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191785 http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191785 Wed, 21 Jun 2017 11:36:50 GMT
<h5 style="text-align: center;">ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม</h5> <h5 style="text-align: center;">เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป</h5> <h5 style="text-align: center;">ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม<br /><br /><br /></h5> ]]>
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพต่อยอดผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม สู่นวัตกรรม Thailand ๔.๐ (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191784 http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191784 Tue, 20 Jun 2017 14:28:25 GMT โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพต่อยอดผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม สู่นวัตกรรม Thailand ๔.๐
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพต่อยอดผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม สู่นวัตกรรม Thailand ๔.๐ ในวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก นายบรรพต อมราภิบาล รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี การอบรมประกอบด้วย การบรรยายแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม การฝึกจัดทำคลิปสารคดีสั้น พร้อมการฝึกปฏิบัติการนำเสนอแนวคิดถ่ายทอดผ่านทางโซเชี่ยลเน็ทเวิร์ค แ... ]]>
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน (ข่าวสมัครงาน) http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191783 http://en.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=191783 Mon, 19 Jun 2017 15:39:18 GMT