หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 138,331 ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 29/06/2560 15:51 น. จำนวนผู้เข้าชม 220 PRINT

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 3-14 กรกฎาคม 2560

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 43 กองส่งเสริมและเผยแพร่
ตั้งแต่วันที่ 3-14 กรกฎาคม 2560
ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นแบบคำขอ
ได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 14  กรกฎาคม 2560
พร้อมเอกสารประกอบการคัดเลือก ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 8 ชุด

  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง