หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 138,340 สส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมการบริการประเภทโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) จากราชอาณาจักรภูฏาน

สส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมการบริการประเภทโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) จากราชอาณาจักรภูฏาน
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 26/06/2560 15:09 น. จำนวนผู้เข้าชม 226 PRINT

สส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมการบริการประเภทโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) จากราชอาณาจักรภูฏาน

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็ยประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมการบริการประเภทโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) จากราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน ๑๔ คน ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากนั้นคณะศึกษาดูงานจะเดินทางไปดูงาน ณ โรงแรม Siam Bayshore พัมยา จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ และบ้านทะเลดาว รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง