หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 138,339 สส. ร่วมกิจกรรม กบจูเนียร์สัญจรภาคกลาง

สส. ร่วมกิจกรรม กบจูเนียร์สัญจรภาคกลาง
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 24/06/2560 18:45 น. จำนวนผู้เข้าชม 161 PRINT

สส. ร่วมกิจกรรม กบจูเนียร์สัญจรภาคกลาง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริํษัท ทัวีบูรพา จำกัด จัดทำโครงการ กบจูเนียร์ขึ้น โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ให้การสนับสนุนโครงการมาโดยตลอด และในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ กิจกรรมการอบรมโครงการ กบจูเนียร์ ปีที่ ๙ ภายใต้แนวคิด Thailad 4.0 ได้มีกิจกรรมกบจูเนียร์สัญจร ครั้งที่ ๓ (ภาคกลาง) ขึ้น โดยมี นายบรรพต อมราภิบาล รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมร่วมพูดคุยในประเด็น “Thailand 4.0 เด็กไทยทำอะไรได้บ้าง” พร้อมด้วย นางจงรักษ์ ฐินะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม ณ ตึกเพชร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง