หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 138,329 สส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 23/06/2560 14:38 น. จำนวนผู้เข้าชม 254 PRINT

สส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายบรรพต อมราภิบาล รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้จากหน่วยงานภาครัฐ ให้นิสิตได้มีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้าง ระบบการทำงาน และนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง