หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 138,335 ร่วมต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมคนใหม่

ร่วมต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมคนใหม่
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 22/06/2560 13:57 น. จำนวนผู้เข้าชม 196 PRINT

ร่วมต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมคนใหม่

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายบรรพต อมราภิบาล รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สักการะศาลพระภูมิประจำกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นสิริมงคลในการย้ายห้องปฏิบัติราชการ ณ ห้องรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นทางการ
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง