หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 141,470 ทส. และภาคีภาคส่วน ร่วมแสดงเจตนารมณ์ลดก๊าซเรือนกระจกในงานวันคุ้มครองโลก ประจำปี ๒๕๖๐

ทส. และภาคีภาคส่วน ร่วมแสดงเจตนารมณ์ลดก๊าซเรือนกระจกในงานวันคุ้มครองโลก ประจำปี ๒๕๖๐
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 21/04/2560 19:07 น. จำนวนผู้เข้าชม 189 PRINT

ทส. และภาคีภาคส่วน ร่วมแสดงเจตนารมณ์ลดก๊าซเรือนกระจกในงานวันคุ้มครองโลก ประจำปี ๒๕๖๐

         วันศุกร์ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองโลก ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด “ผนึกพลังไทยทั้งชาติ ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน” เพื่อแสดงเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้ร่วมเดินรณรงค์ ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน เพื่อเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ในการร่วมกันลดองศาให้โลก ลดโลกร้อน เนื่องในวันคุ้มครองโลก ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๒ เมษายนของทุกปี

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง