ข่าว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หน้าหลัก >> จำนวนผู้เข้าชม: 618,266

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสมัครงาน ข่าวสารภายใน ค้นหา
สส. จัดโครงการสัมมนา “การบริหารผลการปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 30/04/2560 19:39 น. จำนวนผู้เข้าชม 207
ทส. และภาคีภาคส่วน ร่วมแสดงเจตนารมณ์ลดก๊าซเรือนกระจกในงานวันคุ้มครองโลก ประจำปี ๒๕๖๐ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 21/04/2560 19:07 น. จำนวนผู้เข้าชม 188
สส.จัดกิจกรรมปลูกป่านิเวศ ๗๙ ชนิดพันธุ์ จำนวน ๖๐๐ ต้น ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 18/04/2560 20:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 213
สส.มอบเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 12/04/2560 12:46 น. จำนวนผู้เข้าชม 142
ข้อมูลทั้งหมด 618 รายการ | หน้า 5 จากทั้งหมด 62
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560 ปีงบประมาณ 2560 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 04/07/2560 15:00 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 92
ตารางราคากลาง จ้างประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/06/2560 18:04 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 128
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 07/06/2560 15:11 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 84
ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 11
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 12/06/2560 19:46 น. จำนวนผู้เข้าชม 61
ข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 8
ERTC ทูเดย์ วันที่ 30 พ.ย.2559 กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 01/12/2559 09:41 น. จำนวนผู้เข้าชม 147
ERTC ทูเดย์: 19-10-59 ดร.อนงค์ ชานะมูล ผอ.ศวฝ. ประชุมเร่งรัดจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ของ ศวฝ. ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 30/11/2559 14:46 น. จำนวนผู้เข้าชม 141
ERTC ทูเดย์: 31-10-59 ดร.อนงค์ ชานะมูล ผอ. ศวฝ.ประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการพิจารณาแผนงานในระยะ 5 ปี ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 30/11/2559 14:45 น. จำนวนผู้เข้าชม 128
ERTC ทูเดย์: 28-10-59 สส. "ทำดีเพื่อพ่อ" จิตอาสารณรงค์คัดแยกขยะ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 30/11/2559 14:42 น. จำนวนผู้เข้าชม 138
ERTC ทูเดย์: 26-10-59 ดร.อนงค์ ชานะมูล ผอ.ศวฝ. ประชุมทีมปฏิบัติงานในกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" จิตอาสารณรงค์คัดแยกขยะ ของ ศวฝ. ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 30/11/2559 14:39 น. จำนวนผู้เข้าชม 114
ERTC ทูเดย์: 21-10-59 สส. "ทำดีเพื่อพ่อ" จิตอาสารณรงค์คัดแยกขยะ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 30/11/2559 14:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 132
ERTC ทูเดย์: 20-10-59 ดร.อนงค์ ชานะมูล ผอ.ศวฝ. ประชุมเตรียมการจัดทำโครงการวิจัยตามนโยบาย ท่านอสส. ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 30/11/2559 14:35 น. จำนวนผู้เข้าชม 121
ERTC ทูเดย์: 12-11-59 สส. ในการปฏิบัติการ ศตส.ทส. ในการอำนวยความสะดวกประชาชน บริเวณสนามหลวงและพื้นที่ไกล้เคียง ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 30/11/2559 14:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 120
ERTC ทูเดย์: 3-11-59 ดร.อนงค์ ชานะมูล ผอ.ศวฝ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิบูรณะเวศ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 30/11/2559 14:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 94
ข้อมูลทั้งหมด 97 รายการ | หน้า 5 จากทั้งหมด 10