หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 3,111

ขอเชิญประกวดออกแบบเว็บไซต์ Action for Climate Empowerment ความร่วมมือปฏิบัติการเชิงรุกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ actionforclimate.deqp.go.th
วันที่ประกาศ : 29/06/2017 16:02 น. จำนวนผู้เข้าชม 218

การประกวดออกแบบเว็บไซต์

Action for Climate Empowerment

ความร่วมมือปฏิบัติการเชิงรุกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

actionforclimate.deqp.go.th

      1. เป็นการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ : Web Design โดยใช้ภาษา HTML
      2. หัวข้อในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
          (1) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
          (2) การรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation)
          (3) การลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation)
          (4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learn and Share)
          (5) นวัตกรรมและการดำเนินการตัวอย่างที่ดี (Innovations and Showcases)
                หมายเหตุ : ตัวอย่างเนื้อหาของเว็บไซต์ในเบื้องต้นศึกษาได้จากwww.environnet.in.th
      3. ผู้เข้าร่วมประกวด คือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป
 1. รางวัลการประกวด ได้แก่
  (1) รางวัลที่ 1 เงินสด 20,000 บาท และ โล่รางวัล จำนวน 1 รางวัล
  (2) รางวัลที่ 2 เงินสด 10,000 บาท และ เกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  (3) รางวัลที่ 3 เงินสด 5,000 บาท และ เกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล
  (4) รางวัลขวัญใจมหาชน เงินสด 5,000 บาท และ เกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  เฉพาะรางวัลขวัญใจมหาชน ตัดสินจากโหวตบน Facebook : Action for climate Thailand
  5. สมัครเข้าร่วมประกวดและส่งผลงาน 
  (1) Download แบบฟอร์มสมัครที่ Facebook : Action for climate Thailand 
  (2) ส่งใบสมัคร และ ผลงานในรูปแบบไฟล์แนบ ที่ actionforclimate.thailand@gmail.com
  6. เงื่อนไขการประกวด
  (1) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีส่วนใดละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น
  (2) พิจารณาผลงานจาก ความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการใช้งาน และ ลักษณะจูงใจต่อผู้ใช้งาน
  (3) คำตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สุด
  DOWNLOAD ใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0B1aAMSJPfUYRY2Q3MElGcjdTclE/view

          คลิปวีดีโอ >>คลิก<<

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสมัครงาน ข่าวสารภายใน ค้นหา
คู่มือประชารัฐร่วมใจ เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 20/03/2560 15:19 น. จำนวนผู้เข้าชม 166
เราจะเล่าเรื่องในหลวง 2 นาทีได้อย่างไร? ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 13/01/2560 14:46 น. จำนวนผู้เข้าชม 140
ประชาสัมพันธ์วารสาร Green Research ฉบับที่ 31, 32 และ 33 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 12/07/2559 15:12 น. จำนวนผู้เข้าชม 288
ประชาสัมพันธ์จุลสาร กพร. สส. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 12/07/2559 09:47 น. จำนวนผู้เข้าชม 202
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 3
รับสมัครลูกจ้างโครงการ 2 อัตรา ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:34 น.
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
Test ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 09/12/2559 13:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 79
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง/Service Report ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 20/10/2559 11:49 น. จำนวนผู้เข้าชม 219
คลิป COP21 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 03/02/2559 17:06 น. จำนวนผู้เข้าชม 452
รายการเดินหน้าประเทศไทย (รวมพลัง สร้างวินัย คนในชาติ ลดใช้ถุงพลาสติก) ออกอากาศวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 02/11/2558 10:57 น. จำนวนผู้เข้าชม 651
สารคดีสำนักงานสีเขียว (Green Office) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 21/10/2558 23:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 407
สารคดีผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 21/10/2558 23:23 น. จำนวนผู้เข้าชม 475
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1