ติดต่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หน้าหลัก >> จำนวนผู้เข้าชม: 10,333 ติดต่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

49 Rama VI Rd. Soi 30 Phayathai Bangkok 10400
Tel. : 0-2278-8400-19 Or 
 E-mail : info@deqp.mail.go.th
  For Environmental Inquiry : 0-2278-8444
  or E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th

หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 099-4-00015982-0

สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 02-2985607, 02-2788421
กองส่งเสริมและเผยแพร่ โทร. 02-2985626
ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม โทร. 02-2788400 ต่อ 1604
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม โทร. 02-5771136-7
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โทร. 02-2985639

  • * กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ
    ข้อมูลผู้ร้องเรียน


  • รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหา
  • สถานที่ตั้งของเหตุปัญหามลพิษ